Ý kiến bạn đọc (2)

 • BÁO GIÁ
  Hạng mục: Bệnh viện yên bình, Phổ Yên, Thái Nguyên
  Kính gửi:
  Công ty:
  Địa chỉ:
  Điện thoại: 0888222115

  Đơn vị tính. Đồng
  STT HẠNG MỤC QUY CÁCH ĐƠN VỊ S.Lượng ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
  1 “Biển tên khoa
  KT: 1200×400” “Quy cách sản xuất:
  – Khung viền inox trắng xước 1/201
  – Mặt mica trắng sữa 3mm in UV.
  – Led mắt cầu khẩu độ chiếu sáng 180 độ
  – Lắp đặt treo thả” chiếc 14
  2 “Biển tên phòng
  KT: 300×150” “Quy cách sản xuất:
  – Mica trong 3mm in UV ngược
  – Lắp đặt: dán trực tiếp vào tường hoặc cánh cửa” chiếc 36
  3 ” Biển số phòng
  KT: 200×100″ “Quy cách sản xuất:
  – Mica trong 3mm in UV ngược
  – Lắp đặt: dán trực tiếp vào tường hoặc cánh cửa” chiếc 196
  4 “Biển nội quy
  KT: 600×400” “Quy cách sản xuất:
  – Mica trong 3mm in UV ngược
  – Lắp đặt: dán trực tiếp vào tường” chiếc 28
  5 “Biển hướng dẫn tên khoa và các phòng chức năng.
  KT: 2400x40mm” “Quy cách sản xuất:
  – Khung viền inox trắng xước 1/201
  – Mặt mica trắng sữa 3mm in UV.
  – Led mắt cầu khẩu độ chiếu sáng 180 độ
  – Lắp đặt treo thả” chiếc 21
  6 Bộ chữ bênh viện Chữ nổi sáng đèn bộ 2
  7 Biển chức danh chiếc 15
  TỔNG (Giá chưa bao gồm VAT) –

© 2016 Quảng Cáo Mai Hương | Chuyen Thiet Ke Bien Quang Cao. Thiết kế Website bởi Quang Cao Mai Huong.