Cạnh tranh không lành mạnh

cạnh tranh không lành mạnh

quangcaovaphapluatcanhtranh3

Các hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo quy định của pháp luật cạnh tranh

Với doanh nghiệp quảng cáo là một biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút khách hàng và chiếm lĩnh thị trường. Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ giúp các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của mình đến với khách hàng một cách nhanh chóng.

Với người tiêu dùng, quảng cáo cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình thị trường, về hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao khả năng lựa chọn đối với các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường. Với ý nghĩa đó, hoạt động quảng cáo thực sự có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy hết sức mạnh và đem lại sự công bằng trong hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp, nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi quảng cáo gồm: Luật Cạnh tranh 2004, Luật Thương mại 2005, Luật Quảng cáo 2012 … Trong các văn bản này đều đề cập đến quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh là hành vi bị cấm. Theo Luật Cạnh tranh hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh bao gồm:

So sánh trực tiếp hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác.

Theo đó, hành vi quảng cáo này phải thỏa mãn ba dấu hiệu sau:

  • Thứ nhất: so sánh trực tiếp tức là các thông tin sử dụng trong quảng cáo đủ để người tiếp nhận thông tin quảng cáo có thể nhận thức được hàng hóa, dịch vụ bị so sánh là hàng hóa, dịch vụ nào. Với dấu hiệu này có nhiều khả năng sẽ xảy tra trong việc so sánh như: doanh nghiệp vi phạm điểm mặt, chỉ tên sản phẩm và doanh nghiệp cụ thể muốn so sánh hay những thông tin đưa ra làm cho người tiếp nhận thông tin có khả năng xác định được loại sản phẩm, nhóm doanh nghiệp bị so sánh mà không cần gọi tên các doanh nghiệp cụ thể;
  • Thứ hai: các hàng hóa, dịch vụ này phải cùng loại, tức chúng là các hàng hóa, dịch vụ có chức năng, công dụng có thể thay thế cho nhau trên cùng một thị trường nhất định;
  • Thứ ba: hàng hóa, dịch vụ bị so sánh là của doanh nghiệp khác.

Lý luận cạnh tranh phân chia hành vi quảng cáo so sánh thành nhiều mức độ khác nhau: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh 2004 cấm mọi hành vi quảng cáo so sánh mà không phân biệt hình thức so sánh bằng, so sánh hơn hay so sánh nhất.

Bắt chước một sản phẩm quảng cáo khác để gây nhầm lẫn cho khách hàng

Loại quảng cáo này bị cấm nếu thỏa mãn hai điều kiện sau: thứ nhất, về hành vi, phải là hành vi bắt chước một sản phẩm quảng cáo khác, tức là sao chép một phần đáng kể hoặc toàn bộ các yếu tố cấu thành sản phẩm quảng cáo của doanh nghiệp, thường là các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; thứ hai, về mục đích là nhằm gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về một trong các nội dung sau đây:

a) Giá, số lượng, chất lượng, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, xuất xứ hàng hoá, người sản xuất, nơi sản xuất, người gia công, nơi gia công;

b) Cách thức sử dụng, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành;

c) Các thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn khác.

Đối tượng tác động trực tiếp của các hành vi này là khách hàng bao gồm khách hàng hiện tại và cả khách hàng tiềm năng của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Đối tượng tác động gián tiếp là các doanh nghiệp là đối thử cạnh tranh của doanh nghiệp đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn.

Nội dung quảng cáo là hành vi đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về các thông tin liên quan đến giá, số lượng, chất lượng, công dụng, kiểu dáng,….

Mục đích của hành vi là nhằm lừa đối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng, qua đó tác động đến sức mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mình, đồng thời cạnh tranh không lành mạnh với doanh nghiệp khác.

Các hoạt động quảng cáo khác mà pháp luật có quy định cấm

Điều 109 Luật Thương mại 2005 còn quy định các quảng cáo thương mại khác bị cấm như quảng cáo làm tiếc lộ bí mật Nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội;Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật; Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo; Quảng cáo thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên và các sản phẩm, hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo;…

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Quảng Cáo Mai Hương | Chuyen Thiet Ke Bien Quang Cao. Thiết kế Website bởi Quang Cao Mai Huong.